Man e rostro de Daniel R. Castelao en escaiola

mano-castelao600pixblog

© 1991-2009 DELMI ALVAREZ

Cando Daniel R. Castelao faleceu o 7 de xaneiro de 1950 fixeronlle unha reliquia da man dereita e do rostro en escaiola. O teñen no centro Gallego en Bós Aires. Pedín permiso ao presidente do centro naquela visita (1991) para fotografar e publicala no libro Galegos na Diáspora. Xunto a man e o rostro dentro dunha caixa con cristal tamén hai outros obxetos que perteñecían a Daniel, como a máqina de escribir.

Podes partillar a imaxe pero cita ao autor e non recortes a imaxe.

Advertisements

4 thoughts on “Man e rostro de Daniel R. Castelao en escaiola

  1. A ti sónache a historia dunha rianxeira que toleou (literalmente) de amor por el? Parente doutro escritor famoso de Rianxo… Hai unha novela. E a autora dela ficou enemistada co famoso escritor de Rianxo por escribila.

  2. Se non me trabuco, as pezas están no Centro Galego de Bos Aires ou no Centro Galicia. Neste PDF de A Nosa Terra http://www.museocastelao.org/morte/ANT1950.pdf, co gallo do pasamento do de Rianxo, fálase deste tema:

    A MAN DE CASTELAO QUE APARESCE N-ESTA TAPA FOI VACIADA POL-O ESCULTOR GALEGO DOMINGO MAZA, E A SÚA REPRODUCIÓN EN BRONCE FOI DESTIÑADA POL-O CONSELLO
    DE GALIZA AO CENTRO ORENSANO DE BUENOS AIRES, COMO HOMAXE DO SEU AFERVOADO APEGO A CASTELAO.

    Apertas ao lonxe!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s